Zorindha's Place in the Sun

me, myself and my words

Idealiskt oljepris

OPEC’s president har idag sagt att det idealiska oljepriset ligger mellan 70-90 USD. Det kan man ju tycka vad man vill om, och de flesta tycker ju att 1) oljepriset ska vara lägre och 2) att det är klart OPEC tycker detta så att de kan sälja så dyrt som möjligt.

Om oljepriset sjunker till en alltför låg nivå kommer det inte löna sig att söka efter och utvidga nya fält, eftersom det är en kostsam process. På lång sikt innebär detta att produktionsvolymen sjunker eftersom de flesta fält som är i produktion idag redan producerar till max. Då kommer priset att chockhöjas igen eftersom efterfrågan kommer gå upp igen (nedgången nu skylls ju till stor del på den pågående lågkonjunkturen, som ju inte varar för evigt). Oljepriset kan gå ner till lägre nivåer än vad den ligger på idag, men bara begränsad tid eftersom kostnaderna för utveckling av nya fält blir högre och nuvarande fält sinar. Så länge vi är såpass beroende av olja och vår efterfrågan stiger, samtidigt som denna blir allt dyrare att utvinna kommer priserna inte återvända till sitt tidigare medelvärde på ca. 30 USD/bbl mellan 1970-2007 under en längre period. För det krävs nog mer än en lågkonjunktur.

Advertisements

One comment on “Idealiskt oljepris

  1. Catharina
    October 22, 2008

    Ja, och sen kan man ju börja dra in andra energikällor också. Oljepriset har ju inverkan på incitamenten att investera i forskning i alternativa energikällor. Nu känner jag inte till OPEC’s hållning i alternativa energikällor, men kan gissa var deras preferenser ligger. Men bara begreppet ”idealiskt” orsakar ju en del frågor. För vem? I vilket tidsperspektiv?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 16, 2008 by in Swedish.
%d bloggers like this: